Privacy & Opdruk

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.


Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen.
"Persoonsgegevens" zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.
Uw gegevens worden onder andere om technische redenen naar Canada verzonden. De EU-Commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor de doorgifte van gegevens aan Canada.

Identificatie van de wettelijke dienstverlener

RISISANI Ltd.
Anaritas 3
CY-8560 Pegeia
Handelsregister nr. HE413269
Verkoopbelastingidentificatienummer Duitsland: DE342441441
Verkoopbelastingidentificatienummer Cyprus: CY10413269R

 

Lid van de Händlerbund

Telefoon: +49 (0) 33769 410 990
E-mail: info@risisani.de