Annuleringsbeleid

Opmerking:
Onze filosofie in de omgang met u als klant is heel eenvoudig: als u niet tevreden bent, stuurt u het terug. Geen mitsen en maren.

We willen dat je blij bent. En zelfs als iets niet past of per ongeluk is besteld, willen we dat u als klant een goede ervaring met ons heeft.

Omdat er echter altijd "zwarte schapen" zijn, moeten we deze juridische tekst hier publiceren:Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag

- u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, indien u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u in het kader van eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RISISANI Ltd, Laxion 3, 8560 Peyia, telefoonnummer: 033769410990, e-mailadres: info@risisani.de) door middel van een duidelijke verklaring (e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons of aan RISISANI, c/o Inlogsi GmbH, Harzblick 2, 38895 Langenstein terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Lid van de Händlerbund